Nil Otel / Tarihi Mekanlar
A+ R A-

Tarihi Mekanlar

ZEUGMA
Yaklaşık olarak 2. ve 3.yüzyıl Roma şehir yaşantısına dair bilgi veren mozaik zeminler ve duvar freskleri yetenekli ustaların elinden çıkmıştır.Mozaikler renkli nehir taşları,kullanılarak yapılıyordu.Beyaz,siyah,kahverengi,yeşil,mavi,gri,kırmızı,sarı,turuncu ve pembe renklerden oluşan 10 adet renk ve açıktan koyuya doğruçok sayıda renk tonu ,ışık ve gölgeyle bütünleştirilerek kullanılıyordu.Doğada bulunmayanlar cam atölyelerinde sağlanıyordu.
Çingene kızı
Başlığı ve alnının kısa olması sebebiyle ilk bulunduğunda Çingene kızı olarak adlandırılmıştır.Daha sonra Büyük iskender veya toprak ana Gaia olabileceği düşünülmüştür.Ama sonra başının yanındaki asma filizleri nedeniyle Dionysos'un müridesi Menad olduğu anlaşılmıştır.2-3.yüzyılda yapılmış olan bu mozaik Zeugma'nın simgesi olmuştur.Gözleri 360 derece etrafına bakmaktadır.
Poseidon'un Alayı Mozaiği
Denizler tanrısı Poseidon'un betimlendiği mozaik , bir havuz tabanına aittir. Poseidon sağ elinde üç dişli zıpkın tutar.At gövdeli,balık kuyruklu bir çift yaratığın çektiği arabasının altında omuzlarına iki adet ırmak canavarı dolanmış nehirlerin baş tanrısı Okheneos ve eşi Tethis'in büstü vardır.Çok zengin koulu bu mozaik ,kenarlarını süsleyen bordürleraçısından da ilgi çekicidir.

DÜLÜK
Gaziantep'in 11 km. kuzeyindeki Dülük Köyü ve çevresi,insanlık tarihinin belli başlı tüm evlerine tanıklık etmiş,bunların izlerini günümüze ulaştırmıştır.30-40 bin yıl önce yaşamış insanların kullandığı taş aletler,Miras yeraltı tapınağı ,görkemli kaya mezarları,devası boyutta kaya bloklarının çıkarıldığı taş ocaklarıyla adeta bir açık hava müzesi gibidir.Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden birisidir.Çevrede yapılan araştırmalarda Eski Taş Çağı insanlarının yaptığı çakmaktaşı aletler saptanmıştır.Bölgedeki kaliteli çakmak taşını işlemek için köy çevresindeki tepeler ve büyük mağara işlik olarak kullanılmıştır.Burada bulunan yontma taş aletler ve artıkları Dolikien (Dülük tipi)adıyla anılır.
ADRES:Gaziantep'in 7 km ötesinde
DÜLÜK MİTRAS TAPINAĞI
Anadoluda bulunan ilk mitras yeraltı tapınağıdır.Bu tapınak iki salonludur ve tapınağın mihrabı konumundaki merkezi nişte Tauroktoni adı verilen boğa öldürme sahnesi kabartma halinde işlenmiştir.Tanrı Mitras bir boğayı öldürürken resmedilmiştir ve etrafında gezegenleri simgeleyen yıldızlar,takım yıldızları simgeleyen akrep,yılan,köpek gibi figürler vardır.I.yüzyılda Tarsus'tan yayılmaya başlayan Mitras kültü,III.yüzyılda İskoçya ve Büyük Sahra'ya kadar ulaşmıştır.Mitras ayinlerinde kurban edilen boğanın kanı içilir,hemde bu kanla yıkanılırdı.Böylece yok olan bir çağı simgeleyen boğanın temsil ettiği tanrının gücüne ve ölümsüzlüğüne kavuşulacağına inanılırdı.
ADRES:Dülük'te Keber tepesinin güney eteğinde.

GAZİANTEP KALESİ
Gaziantep,Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından biridir ve uygarlıkların dogduğu
Mezopotamya ile Akdeniz arasındadır.Sakçagözü,Zincirli,Karkamış,Yesemek,
Dülük,Zeugma(Belkıs) gibi yerleşim yerleri bölgenin kültürel ve siyasi yapısını tarih öncesi çaglardaki gelişimini tanıklık eder.Bölgede hakimiyet kuran ilk krallık merkezi Halep'teki Halpa Krallı'dır. Büyük İskender'in ölümünden sonra bölgenin tamamı gibi Gaziantep ve çevreside Selefoz Krallığına dahil oldu.Ardından Kommagene topraklarına katılan bölge, uzun bir süre Roma İmparotorluğu'na bağlı olarak varlığını sürdürdü.Bizans egemenliği sırasında Hiristiyanlık yayıldı.
Hz.Ömer'in halifeligi döneminde İslam ordularının bölgeyi ele geçirmesiyle halk Müslümanlıgı kabul etti.Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklular'a bağlı Bir Türk devleti kuruldu.Moğol istilasında yıkılan kente Dulkadiroğulları ve Memluklar yerleşti.Mercidabık Meydan Savaşının ardından Osmanlı İmparotorluğu'nun yönetimine giren kent bu dönemde üretim, ticaret ve el sanatlarında ilerledi.1.Dünya Savaşı sonunda İngiliz ve Fransız işgaline ugradı.Antep 11 ay boyunca işgale direndi ve gazilik unvanı aldı.İpek Yolu üzerinde bulunan Gaziantep'in günümüze ulaşabilen en çarpıcı tarihi eserleri Hitit, Roma ve Osmanlı dönemlerine aittir.

Login

Sign in

*
*
*
*
*

* Field is required